FreshChoice City Market

76 Lichfield St
Christchurch Central
Christchurch 8011

FreshChoice City Market